mssforeningen.se © 2012                    

MSS-föreningen för sjuksköterskor utbildade i Malmö

Ordförande

Christel Bahtsevani

christel.bahtsevani@mssforeningen.se

Kassör

Chatarina Björdal

chatarina.bjordal@mssforeningen.se

Webbmaster

Andreas Glantz

andreas.glantz@mssforeningen.se


Vedrana VejzovicBitte ZettermanKarin ÖrmonErik HjortekMartina SvenssonKristian KornhagRevisorer

Ylva Wessman
Inger MattssonRevisorssuppleanter

Louise Swierz
Charlotte GillrellValberedning

Birgitta Dahlquist

birgitta.dahlquist@mssforeningen.se

Sammankallande


Taghrid Jassim
Christofer JohanssonFestkommitté

Susanne Englund
Monica IvarssonStyrelsen för MSS-föreningen