mssforeningen.se © 2012                    

MSS-föreningen för sjuksköterskor utbildade i Malmö

MSS-föreningen för sjuksköterskor

utbildade i Malmö

MSS-föreningen är en frivillig sammanslutning av sjuksköterskor med syfte

~ att främja forskning och utvecklingsarbete vid såväl institutionen för  

   vårdvetenskap, Malmö universitet, som i klinisk verksamhet.

~ att verka för sammanhållning mellan sjuksköterskor utbildade i Malmö

~ att främja kontakten mellan lärosätet och föreningens medlemmar

~ att stimulera möjligheter till utbildning och/eller undervisning

~ att förvalta föreningens fonder och övriga tillgångar

Bästa examensarbete


Priset delas ut en gång per termin i sjuksköterskeutbildningens avgångskurser.

En jury inom MSS-föreningen bedömer och nominerar ett antal väl godkända examensarbeten.


Priset består av ett diplom, ett års medlemskap i MSS-föreningen och en minnesgåva.


Riktlinjer för bästa examensarbete i sjuksköterskeprogrammet


Förteckning över utdelade pris för bästa examensarbete 1996-2018.

Sjuksköterskeutbildningens historia - Året var 1959

Genom Brita Granlunds insatser startade sjuksköterskeutbildningen i Malmö. Doris Lidén sörjde sedan för en väl fungerande praktisk utbildning både på Universitetesjukhuset MAS (UMAS och numera SUS) och inom kommunen och hon arbetade också med förändringarna i samband med högskolereformen.

(text från minnesboken "Heri, Hodie, Cras - igår, idag, imorgon, sjuksköterskeutbildningen i Malmö 50 år" som gavs ut av Malmö högskola).


Lördagen den 14 november 2009 anordnade MSS-föreningen en högtidsfest för att fira Malmö sjuksköterskeutbildnings 50-års jubileum. Föreningen hade beslutat att utöver medlemmar även låta inbjudan stå öppen för sjuksköterskor som ej utbildats i Malmö och lärare som undervisar i sjuksköterskeutbildningen. Högtidligheten gick av stapeln på Malmö rådhus och middagen av njöts i Knutssalen. Malmö stad bjöd på ett glas mousserande vin och kommunalrådet Kent Andersson hälsade välkommen från stadens sida och Charlotte Stölten hälsade välkommen från MSS-föreningens sida.

 

De 140 personer som deltog i festligheterna åt en utsökt god måltid och underhölls under kvällen med tal av Charlotte Stölten, Ania Willman, Anna-Karin Dykes och Irena Dychawy Rosner och med sånger om sjuksköterskeutbildningarna som varit aktuella under de 50 år som varit. Kören Malmö Limelight Chorus hade ett mycket professionellt och omtyckt framträdande. MSS-föreningens styrelse har fått mycket positiv feedback efter festen.

Arkiv - MSS-föreningen

___________________________

Sjuksköterskansdag 7/5 2013 - Se bildspel

Protokoll Årsmöte

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Postgironummer:

649 92 06 - 8


Postadress:

MSS-föreningen

c/o Christel Bahtsevani

Hälsa och Samhälle

Malmö Universitet

205 06 Malmö

E-postadress:

se under fliken Styrelsen 

Två Pionjärer

Brita Granlund & Doris Lidén