mssforeningen.se © 2012                    

MSS-föreningen för sjuksköterskor utbildade i Malmö

Konferens- och studiebesöksstipendium

Stipendium för deltagande i konferens-/studiebesök kan sökas av medlemmar i MSS-föreningen.

Stipendiet delas ut då föreningens ekonomi tillåter.


Annonsering då möjlighet finns att ansöka anslås på vår hemsida.


Derbrings & Stöltens forsknings- och utvecklingsfond för sjuksköterskor utbildade i Malmö

Stipendium delas till sjuksköterskor som varit medlemmar i MSS-föreningen minst ett år och som befinner sig i forskarutbildning eller bedriver forsknings- och utvecklingsarbete.

Stipendet delas ut beroende på fondens utveckling och tillgångar.

Annonsering då möjlighet finns att ansöka finner du på vår hemsida.

Ansökningsblankett

MSS-föreningen - Stipendier