mssforeningen.se © 2012                    

MSS-föreningen för sjuksköterskor utbildade i Malmö

Vem kan bli medlem i MSS-föreningen?


  • Den som är sjuksköterska och har avlagt sin sjuksköterskeexamen i Malmö eller en akademisk och/eller yrkesspecifik examen vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö universitet (f d Malmö högskola).


  • Studenter vid sjuksköterskeutbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid Malmö universitet.


  • Den sjuksköterska som är antagen vid forskarutbildningen vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö universitet med forskarämne inom Vårdvetenskap/ Omvårdnad.


  • Önskar du bli medlem och stödja föreningen även om ovanstående krav inte uppfylls? Då kan du bli associerad medlem! Du har yttranderätt men inte beslut- eller förslagsrätt vid årsmötet.

Hur gör jag om jag vill bli medlem?


  • Sätt in medlemsavgiften på postgirokonto 649 92 06 - 8 och märk inbetalningen med ditt namn.


  • Fyll i formuläret nedan och tryck "Skicka".

Vad är medlemsavgiften?


  • 200 kr/år för vanliga och associerade medlemmar


  • 100 kr för hela utbildningsperioden för studenter på grundnivå.


  • 100 kr/år för studenter på avancerad eller forskarnivå.
 
 
 
 
 
 

Hur behandlar MSS-föreningen mina personuppgifter?


Om du vill läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas, klicka här!


Kom ihåg att det är du som medlem som är ansvarig för att vi har korrekta uppgifter om dig. Kontakta oss om någon av dina uppgifter har ändrats!

Medlemskap i MSS-föreningen