mssforeningen.se © 2012                    

MSS-föreningen för sjuksköterskor utbildade i Malmö

Ordförande

Christel Bahtsevani

christel.bahtsevani@mssforeningen.se

Kassör

Chatarina Björdal

chatarina.bjordal@mssforeningen.se

Webbmaster

Andreas Glantz

andreas.glantz@mssforeningen.se


Bitte ZettermanKarin PerssonVakansMartina SvenssonEva-Marie Olausson
Revisorer

Ylva Wessman
Inger MattssonRevisorssuppleanter

Marie Ngum
Charlotte GillrellValberedning

Birgitta Dahlquist

birgitta.dahlquist@mssforeningen.se

Sammankallande


Rose-Marie Holmberg


Festkommitté

Susanne Englund
Monica IvarssonStyrelsen för MSS-föreningen